Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau

xã pá lau Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
0985137315
ybi-tramtau-ptdtbtth-thcspalau@edu.viettel.vn